Chórek dziecięcy

Pani Natalia prowadzi Chórek. Próby odbywają się w co drugi czwartek o godzinie 17:00.
Opiekunem jest ks. proboszcz Grzegorz Cwajda.