W tym roku :)

5.05. o g. 10:00 odbyła się I Komunia Święta pierwszej grupy dzieci. Do Pierwszej Komunii przystąpiło szesnaścioro dzieci. Natomiast o 12:00 do Pierwszej Komunii przystąpiła grupa dzieci ze szkoły specjalnej działającej na terenie naszej parafii. Komunię św. przyjęło wówczas czworo dzieci.

12.05. do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiły kolejne dwie grupy dzieci. Pierwsza grupa, licząca szesnaście osób, przystąpiła do Komunii Świętej o 9:30, a druga, licząca również szesnaście osób, o 12:00.

19.05. do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiła piąta grupa dzieci, licząca 18 osób.

26.05 ostatnie dwie grupy dzieci (18 i 15) przyjmą po raz pierwszy Pana Jezusa Eucharystycznego do swoich serc. (W sobotę obchodzimy też Dzień Matki). UWAGA: Spotkanie grupy komunijnej, które miało się odbyć we środę, odbędzie się we wtorek po Mszy św. i nabożeństwie majowym, tj. około 19:00.