Różaniec

PATRZ - W ZIELONYM MENU (PO LEWEJ STRONIE): POLECANE MODLITWY / RÓŻANIEC / [Subpozycje]...