INFORMACJE ORGANIZACYJNE DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA PO SPOTKANIU 3 MARCA

Indeksy mamy już wypełnione, podpisane, zaznaczone – koniecznie proszę wpisywać daty!!!

Spowiadamy się raz w miesiącu z wpisem do indeksu bezpośrednio po spowiedzi (u księdza w konfesjonale).

Uczestniczymy we Mszy św. w każdą niedzielę i święta nakazane z wpisem do indeksu w zakrystii po Mszy św. (proszę wpisywać daty).

Uczestniczymy w nabożeństwach, w Wielkim Poście 1x Droga Krzyżowa w piątki o 17.30 oraz 1x Gorzkie Żale w niedzielę o 17.15 z wpisem do indeksu po nabożeństwie w zakrystii (daty!).

Spotkania formacyjne w każdą trzecią niedzielę miesiąca, najbliższe 17 marca, rozpoczynamy Mszą św. o godz. 8.30 a następnie spotkanie (ok 9.15), indeksy zostawiamy przy prezbiterium w koszyku przed Mszą św., następnie Rodzice obecni na spotkaniu podpisują indeksy i odbieramy je po spotkaniu (stąd warto zaznaczyć swój, np. naklejką).

Nieobecność usprawiedliwiają zawsze Rodzice poprzez SMS do ks. Andrzeja (607821539), można mieć jedną nieobecność na spotkaniu i jedną nieobecność na wydarzeniu integracyjnym.

Planowane wydarzenia:
- 20 kwietnia Teatr Roma, musical o św. Janie Pawle II dedykowany młodzieży, taniec, śpiew, wiedza i efekty specjalne, po spektaklu możliwość dyskusji z artystami – bardzo profesjonalnie przygotowane wydarzenie, wstęp gratis.
- W maju – spotkanie integracyjne Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z całej Warszawy, młodzi przygotowują spotkanie dla Was.
- 8 czerwca – rajd rowerowy, więcej info na stronie parafialnej.

Proszę wszystkich, którzy mi jeszcze nie oddali wypełnionych deklaracji o przyniesienie dokumentu w nieprzekraczalnym terminie 17 marca, można pobrać na stronie parafialnej i wydrukować w niezbędniku bierzmowanego.

Również 17 marca jest to ostateczny termin oddania zgody ks. Proboszcza miejsca zamieszkania na przygotowanie i przyjęcie sakramentu bierzmowania poza parafią. Osoby, które nie są naszymi parafianami taką zgodę muszą przynieś ze swojej parafii, gdzie mieszkają.

Również 17 marca ostateczny termin podpisana waszego indeksu przez katechetę, na najbliższym spotkaniu proszę również o zgłoszenie się do mnie tych osób, które nie mają religii w szkole.

Ostatecznym terminem dostarczenia mi aktu chrztu z dopiskiem do bierzmowania pobranym z parafii, gdzie kandydat do bierzmowania był chrzczony jest 21 kwietnia 2024. Osoby chrzczone u nas (w parafii św. Grzegorza nie pobierają aktu chrztu).

UWAGA! Egzamin obejmuje:
- zaliczenie pacierza (w niezbędniku bierzmowanego),
- zdanie egzaminu teoretycznego (w niezbędniku bierzmowanego),
- zaliczenie Ewangelii św. Marka w formie testu (trzeba co najmniej dwa razy przeczytać Ewangelię św. Marka).
Jeśli ktoś ma wszystkie wpisy w indeksie czy zaangażuje się w życie parafii, np.  w scholę młodzieżową KSM - zwalniam z egzaminu teoretycznego.

W każdy I piątek miesiąca zapraszam młodzież na Mszę św. o godz. 18.00, moje dziękuję i kocham Cię Panie Jezu, przyjęcie Komunii św. wynagradzającej za grzechy, najbliższy 5 kwietnia. Bez wpisu do indeksu.

Ks. Andrzej

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie, które można uważać za pewną ingerencję w Twoją prywatność. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, to opuść tę stronę. A jeśli się zgadzasz, to kliknij OK.
Dalsze informacje Ok