Ministranci - służba liturgiczna Ołtarza

 

Ministranci - służba liturgiczna ołtarza. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkania. Wiek nie ma znaczenia. Opiekunem grupy jest wikariusz, ks. Włodzimierz. Jeśli chcesz posługiwać przy ołtarzu Pana, to przyjdź dowiedzieć się co robić.

 

" 3. Ministrant zajmuje uprzywilejowane miejsce podczas nabożeństw liturgicznych. Kto służy do Mszy św., występuje publicznie we wspólnocie. Doświadcza z bliska, że Jezus Chrystus jest obecny i działa w każdym akcie liturgicznym. Jezus jest obecny kiedy wspólnota się gromadzi, aby modlić się i sławić Boga. Jezus jest obecny w Słowie Pisma Świętego. Jezus jest obecny zwłaszcza w Eucharystii pod postacią chleba i wina. Działa On za pośrednictwem kapłana, który in persona Christi sprawuje Mszę św. i udziela sakramentów. W ten sposób podczas liturgii jesteście kimś o wiele więcej niż tylko zwykłymi pomocnikami proboszcza. Jesteście przede wszystkim sługami Jezusa Chrystusa, odwiecznego Najwyższego Kapłana. W ten sposób wy, ministranci, jesteście szczególnie powołani, by być młodymi przyjaciółmi Jezusa. Starajcie się pogłębiać i podtrzymywać tę przyjaźń z Nim. Zrozumiecie wówczas, że w Jezusie znaleźliście prawdziwego przyjaciela na całe życie."

Jan Paweł II , Audiencja generalna na placu Św. Piotra dnia 1 sierpnia 2001r.

 

Spotkania odbywają się w każdą sobotę o godzinie 9:30.

 

Zbiór ciekawych linków dla młodzieży i ministrantów

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie, które można uważać za pewną ingerencję w Twoją prywatność. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, to opuść tę stronę. A jeśli się zgadzasz, to kliknij OK.
Dalsze informacje Ok