Litania do św. Grzegorza Wielkiego

  • Została ona ułożona przez ludzi z Parafii Świętego Grzegorza Papieża w Krakowie - Ruszczy i uzyskała zgodę tamtejszej Kurii.
  • Litania została udostępniona za zgodą ks. Proboszcza Andrzeja Kotta z parafii w Krakowie - Ruszczy.
  • Inne publikacje tej litanii wymagają odrębnej zgody tamtejszej parafii, posiadającej prawa autorskie do tego tekstu.

* * *

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison
Jezu, usłysz nas, Jezu wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, módl się za nami,

Święty Grzegorzu zwany Wielkim, módl się za nami,
Mądry Sterniku łodzi Piotrowej,
Sługo stołu Słowa Bożego,
Sługo sług Bożych,
Doktorze Kościoła,
Strażniku jedności Kościoła,
Kapłanie miłujący Eucharystię,
Mężu rozmiłowany w mądrości Chrystusa,
Mężu słabego zdrowia, lecz silnego ducha,
Mężu zwany konsulem Boga,
Mnichu zamiłowany w ciszy klasztoru,
Dobra duchowe ceniący bardziej niż doczesne,
Pokorną służbę wynoszący nad godności,
Godzący głęboką modlitwę ze służbą bliźnim,
Dostrzegający w ubogich i cierpiących Chrystusa,
Wnikający w tajemnicę cierpienia,
Księgi biblijne objaśniający w świetle Ducha Świętego,
Nauczycielu prawd wiary,
Nauczycielu sprawiedliwości i miłości społecznej,
Nauczycielu prawdziwego dialogu,
Pasterzu przyprowadzający łagodnością do wiary,
Pasterzu zatroskany o piękno liturgii i śpiewu kościelnego,
Pasterzu troszczący się o zbawienie wiernych zmarłych,
Budowniczy ładu europejskiego,
Apostole ludów barbarzyńskich,
Obrońco Wiecznego Miasta,
Ojcze wiary Anglików,
Obrońco czystości chrześcijańskiej wiary,
Orędowniku w trudnych doświadczeniach,
Patronie chórów kościelnych,
Patronie szkół, uczniów i nauczycieli,
Patronie naszej parafii.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami święty Grzegorzu.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się!

Boże, Ty opiekujesz się swoim ludem i z miłością nim kierujesz,  za wstawiennictwem świętego Grzegorza, papieża, udziel ducha mądrości powołanym do rządzenia Kościołem, niech postępy wiernych w świętości przyczyniają się do wiecznego szczęścia ich pasterzy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie, które można uważać za pewną ingerencję w Twoją prywatność. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, to opuść tę stronę. A jeśli się zgadzasz, to kliknij OK.
Dalsze informacje Ok