Święty Grzegorz Wielki

Święty Grzegorz

LITANIA DO ŚWIĘTEGO GRZEGORZA WIELKIEGO - NASZEGO PATRONA

(ze starej strony internetowej)

...Grzegorz ( ok. 540 - 604 ), święty papież nazwany później Wielkim, to postać bardzo ważna. Jest jednym z czterech Ojców Kościoła zachodniego - obok Ambrożego, biskupa Mediolanu, Hieronima, autora Wulgaty i Augustyna. Działalność wspomnianej trójki przypada na drugą połowę IV i początek V wieku. Grzegorz urodził się sto lat później.

Kiedy w 590 r. wybrano go na papieża, nie miał nawet pełnych święceń kapłańskich. Był diakonem, mnichem, doradcą poprzedniego papieża, który wysłał go jako nuncjusza do Konstantynopola, gdzie Grzegorz dał się poznać jako skuteczny dyplomata. ...

Wybrany wzbraniał się przed przyjęciem tego urzędu, rozważając nawet ucieczkę. Jako pierwszy w historii Kościoła papież-zakonnik posługiwał się tytułem : sługa sług Bożych.

Papież Grzegorz czuł się duszpasterzem Europy... Pozyskiwał dla wiary kolejne narody, umacniał ją tam, gdzie już została przyjęta. Opracował liturgię Mszy św. i innych nabożeństw. Napisał wiele homilii, komentarzy do ksiąg biblijnych, podręcznik dla duszpasterzy oraz setki listów.

To on zapoczątkował zwyczaj odprawiania za zmarłą osobę Mszy św. przez 30 dni, dziś zwanych Mszami gregoriańskimi. Od jego imienia nazwano również śpiew chóralny, to tzw. chorał gregoriański.

Grób Grzegorza Wielkiego znajduje się w bazylice św. Piotra. Przed reformą Kalendarza Rzymskiego naszego świętego wspominano w dniu 12 marca ( i do tej pory jest tak w Kościele Prawosławnym ). Ponieważ dzień ten wypada w Wielkim Poście, w 1969 r. wspomnienie liturgiczne papieża Grzegorza Wielkiego przeniesiono na 3 września, dzień pamiątki jego konsekracji na biskupa Rzymu.

- fragmenty artykułu Joanny Petry Mroczkowskiej " Msza świętego Grzegorza ", Miesięcznik katolicki "LIST", marzec 2011

* * *

Ikonografia najczęściej przedstawia Świętego w trakcie pisania dzieł. Nad księgą albo nad jego głową umieszcza się symbol Ducha Świętego, by podkreślić, że z natchnienia Ducha Świętego powstały.

Do najcenniejszych jego dzieł należą: Dialogi, Reguła pasterzowania, Sakramentarz, Homilie i Listy. Tych ostatnich zachowało się do naszych czasów aż 852. Jest to największy zbiór epistolarny starożytności chrześcijańskiej.

( por. ks. Wincenty Zaleski , Święci na każdy dzień. Wydawnictow Salezjańskie, Warszawa 2008; s. 759 )


Z Wikipedii
(część artykułu)

GRZEGORZ I WIELKI
Gregorius I Magnus
Święty Kościoła katolickiego, papież, doktor Kościoła
Data i miejsce urodzenia ok. 540, Rzym
Data i miejsce śmierci 12 marca 604, Rzym
Okres sprawowania  590 – 604
Wyznanie chrześcijaństwo
Kościół łaciński
Inkardynacja Zakon Świętego Benedykta
Śluby zakonne 575
Diakonat 579
Sakra biskupia 3 września 590
Pontyfikat 3 września 590
 
Czczony przez kościół katolicki
  cerkiew prawosławną
Kanonizacja 604, Rzym, przez aklamację Santo subito
Wspomnienie 12 marca i 3 września (kat.),
  25 marca (praw. według kal. greg.)
 

 ! ! ! W NASZEJ PARAFII WSPOMINAMY ŚW. GRZEGORZA WIELKIEGO W DNIU: 3 IX ! ! !

Atrybuty anioł, krzyż papieski, budynek kościoła, otwarta księga, parasol, zwój, gołębica
Patron Anglii, uczniów, studentów, nauczycieli, chórów szkolnych, piosenkarzy, muzyków
Szczególne miejsca kultu Bazylika św. Piotra na Watykanie
Multimedia w Wikimedia Commons
Cytaty w Wikicytatach

Linki wewnętrzne do artykułu na temat świętego Grzegorza Wielkiego na Wikipedii (tutaj link do całego artykułu):

Spis treści


 

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie, które można uważać za pewną ingerencję w Twoją prywatność. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, to opuść tę stronę. A jeśli się zgadzasz, to kliknij OK.
Dalsze informacje Ok