Litania do Boga Ojca

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże zmiłuj się nad nami.

Ojcze, Stworzycielu świata - zmiłuj się nad nami.
Ojcze, podtrzymujący świat w istnieniu zmiłuj się nad nami.
Ojcze, mądrości wieczna zmiłuj się nad nami.
Ojcze, dobroci nieskończona zmiłuj się nad nami.
Ojcze, niewysłowiona Opatrzności zmiłuj się nad nami.
Ojcze, źródło wszelkich rozkoszy zmiłuj się nad nami.
Ojcze najświętszy zmiłuj się nad nami.
Ojcze najsłodszy zmiłuj się nad nami.
Ojcze niewyczerpanego Miłosierdzia zmiłuj się nad nami.
Ojcze, nasz Obrońco zmiłuj się nad nami.
Ojcze, nasza Miłości zmiłuj się nad nami.
Ojcze, nasza Światłości zmiłuj się nad nami.
Ojcze, nasza radości i nasza chlubo zmiłuj się nad nami.
Ojcze, hojny dla wszystkich Twych stworzeń zmiłuj się nad nami.
Ojcze, panujący nad wszystkimi narodami zmiłuj się nad nami.
Ojcze, chwało Kościoła Świętego zmiłuj się nad nami.
Ojcze, nadziejo chrześcijan zmiłuj się nad nami.
Ojcze, mądrości przywódców zmiłuj się nad nami.
Ojcze, wspaniałości królów zmiłuj się nad nami.
Ojcze, pociecho ludów zmiłuj się nad nami.
Ojcze, radości kapłanów zmiłuj się nad nami.
Ojcze, nagrodo sprawiedliwych zmiłuj się nad nami.
Ojcze, wzorze dla ojców zmiłuj się nad nami.
Ojcze, darze życia rodzinnego zmiłuj się nad nami.
Ojcze, wesele dziewic zmiłuj się nad nami.
Ojcze, przewodniku młodych zmiłuj się nad nami.
Ojcze, przyjacielu dzieci zmiłuj się nad nami.
Ojcze, podporo nieszczęśliwych zmiłuj się nad nami.
Ojcze, wolności niewolników zmiłuj się nad nami.
Ojcze, światłości pogrążonych w ciemności zmiłuj się nad nami.
Ojcze, kruszący pychę grzeszników zmiłuj się nad nami.
Ojcze, nasza ucieczko w strapieniu zmiłuj się nad nami.
Ojcze, nasza nadziejo w rozpaczy zmiłuj się nad nami.
Ojcze, zbawczy porcie w niebezpieczeństwach zmiłuj się nad nami.
Ojcze, ratunku ubogich zmiłuj się nad nami.
Ojcze, pokoju nasz i obrono w niedostatku zmiłuj się nad nami.
Ojcze, przychodzący z pomocą w naszych potrzebach zmiłuj się nad nami.
Ojcze, pociecho zasmuconych zmiłuj się nad nami.
Ojcze, obrono sierot zmiłuj się nad nami.
Ojcze, pokoju starców zmiłuj się nad nami.
Ojcze, ucieczko umierających zmiłuj się nad nami.
Ojcze, życie umarłych zmiłuj się nad nami.
Ojcze, chwało świętych zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się : Ojcze nieskończenie dobry i miłosierny, Ty gorąco pragniesz rozszerzyć Swe królestwo miłości w sercach swoich stworzeń dla Twej radości i szczęścia; prosimy Cię, niech się spełnia Twoja Wola, abyś był znany, kochany i czczony przez ludzi i żeby nasze rodziny trwały w jedności i Twoim pokoju. Przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, oraz przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny i wszystkich świętych. Amen.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie, które można uważać za pewną ingerencję w Twoją prywatność. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, to opuść tę stronę. A jeśli się zgadzasz, to kliknij OK.
Dalsze informacje Ok