Wszystkie modlitwy różańcowe

WSZYSTKIE MODLITWY WCHODZĄCE W SKŁAD RÓŻAŃCA

1) Wierzę w Boga

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa,
Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się
począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi
Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem,
ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do
piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił
na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca
Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić
żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego,
święty Kościół powszechny, Świętych
obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała
zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

2) Ojcze Nasz

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja,
jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego. Amen

3) Zdrowaś Maryjo

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami,
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami
grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen

4) Chwała Ojcu i …

Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak
było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków
Amen.

5a) Modlitwa objawiona przez Matkę Najświętszą

O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

5b) O mój Jezu (modlitwa fatimska)

O mój Jezu! Przebacz nam nasze grzechy,
zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź
wszystkie dusze do Nieba, i dopomóż szczególnie
tym, którzy najbardziej potrzebują Twego
miłosierdzia.

5c) Modlitwa św. Maksymiliana Kolbego

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.

6) Pod Twoją Obronę

Pod Twoją obronę uciekamy się,
święta Boża Rodzicielko;
naszymi prośbami racz nie gardzić
w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód
racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i
błogosławiona. *
O Pani nasza, Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza -
z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj.
 - - -
* CIEKAWOSTKA: Tu kończy się oryginalna modlitwa z III w. Następujące
wezwania zostały dodane później

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie, które można uważać za pewną ingerencję w Twoją prywatność. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, to opuść tę stronę. A jeśli się zgadzasz, to kliknij OK.
Dalsze informacje Ok