5 X 2022 wspomnienie świętej siostry Faustyny Kowalskiej, dziewicy

Więcej podstawowych informacji o naszej Wielkiej Świętej na Wikipedii:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Faustyna_Kowalska

Niedziela Bożego Miłosierdzia - 24.04.2022

 • W NIEDZIELĘ - 24.04.2022

  • ŚWIĘTO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA ! kończące oktawę Wielkiej Nocy.
  • "W tym dniu otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski" (Dz. nr - 699), dla nawet najgorszych grzeszników.
  • "im większy grzesznik, tym ma większe prawo do miłosierdzia Bożego" (Dz. nr 423)
  • Pan Jezus oznajmił św. siostrze Faustynie, że kto w tym dniu [godnie] przystąpi 1) do spowiedzi 2) do Komunii Świętej - ten dozna "zupełnego odpuszczenia win i kar" (Dz. 699).
  • To zatem coś więcej niż odpust zupełny i trzeba spełnić tylko 2 warunki.
  • Chociaż ks. Proboszcz twierdzi, że w naszej Parafii jest wielu świętych, a grzeszników mało.
  • Więcej - pisaliśmy w roku 2019 tutaj.
  • Pragnę też przypomnieć inne słowa Pana Jezusa z dzienniczka, że "Pragnę, ażeby kapłani głosili to wielkie miłosierdzie moje względem dusz grzesznych" (Dz. 50)...

Intencje papieskie na rok 2022

Można je znaleźć w serwisie Apostolstwo Modlitwy:
https://www.ampolska.co/ 
a dokładnie tutaj:
https://www.ampolska.co/art-2940-Intencje-Papieskiej-Swiatowej-Sieci-Modlitwy-na-rok-2022.htm  

ROK 2022 - INTENCJE PAPIESKIE

Styczeń
O wychowanie do braterstwa
Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi.

Luty
Za zakonnice i inne kobiety konsekrowane
Módlmy się w intencji zakonnic i innych kobiet konsekrowanych - dziękując im za ich misję i odwagę - aby nadal odkrywały nowe odpowiedzi w obliczu wyzwań naszych czasów.

Marzec
O chrześcijańską odpowiedz na wyzwania bioetyczne
Módlmy się, abyśmy my, chrześcijanie, w obliczu nowych wyzwań bioetycznych wspierali zawsze ochronę życia modlitwą i działaniami społecznymi.

Kwiecień
Za pracowników służby zdrowia
Módlmy się, aby zaangażowanie pracowników służby zdrowia w opiekę nad osobami chorymi i starszymi, szczególnie w krajach najuboższych, było wspierane przez rządy i lokalne wspólnoty.

Maj
O wiarę dla młodych
Módlmy się, aby ludzie młodzi, powołani do pełni życia, odkryli w Maryi wzór słuchania, głębię rozeznawania, odwagę wiary oraz poświęcenie się służbie.

Czerwiec
Za rodziny
Módlmy się w intencji rodzin chrześcijańskich na całym świecie, aby dzięki konkretnym gestom przeżywały bezinteresowność miłości oraz świętość w codziennym życiu.

Lipiec
Za osoby starsze
Módlmy się w intencji osób starszych, które są korzeniami i pamięcią narodu, aby ich doświadczenie i mądrość pomagały najmłodszym patrzeć w przyszłość z nadzieją i odpowiedzialnością.

Sierpień
Za małych i średnich przedsiębiorców
Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, poważnie dotknięci kryzysem gospodarczym i społecznym, znaleźli środki niezbędne do kontynuowania swojej działalności w służbie społeczności, w których żyją.

Wrzesień
O zniesienie kary śmierci
Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi w nienaruszalność i godność osoby, została zniesiona w ustawodawstwie wszystkich państw świata.

Październik
O Kościół otwarty na wszystkich
Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, był miejscem solidarności, braterstwa i otwartości, doświadczając coraz bardziej synodalności.

Listopad
Za dzieci, które cierpią
Módlmy się, aby dzieci, które cierpią - te, które żyją na ulicy, ofiary wojen, sieroty  - miały dostęp do edukacji i mogły na nowo zaznać uczucia ze strony rodziny.

Grudzień
Za organizacje wolontariatu
Módlmy się, aby organizacje wolontariatu i zajmujące się promocją człowieka znalazły osoby pragnące angażować się na rzecz dobra wspólnego oraz aby szukały wciąż nowych dróg współpracy na poziomie międzynarodowym.

Bierzmowanie

UWAGA! Młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania ma spotkanie w każdą trzecią niedzielę miesiąca! W grudniu wypada ona 19.12.2021, czyli we IV Niedzielę Adwentu.

Roraty

W okresie Adwentu w naszej parafii codziennie od poniedziałku do soboty odprawiana jest o g. 7:00 Msza Święta zwana Roratami. W związku z tym nie ma Mszy Świętej o g. 8:00. Zapraszamy.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie, które można uważać za pewną ingerencję w Twoją prywatność. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, to opuść tę stronę. A jeśli się zgadzasz, to kliknij OK.
Dalsze informacje Ok